RSS

DOELSTELLING

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

1. Met de beste middelen die haar ten dienste staan, zoveel mogelijk mensen in de gehele wereld trachten te bereiken met de Bijbelse boodschap van het Evangelie van Jezus Christus

2. Het beschikbaarstellen van sociale diensten in de vorm van liefdadigheidsgiften aan

Individuen die gebrek hebben aan voedsel, onderdak, kleding, medische voorzieningen, onderwijs, raadgeving of welke andere overlevingsbenodigdheden dan ook.

3. Het ondersteunen bij de oprichting van evangeliecentra en christelijke gemeenten, nationaal en internationaal.

Het bestuur van Stichting Healing The Nations heeft besloten fondsen te werven ten behoeve van de bevolking van Sarajevo, Bosnië en de verdere Balkan regio. Voorts zullen fondsen verworven worden voor de nationale en internationale doelstelling om gemeenten- en evangeliecentra op te richten.

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: